Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój
Atrakcje turystyczne ziemi Jana Kochanowskiego

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja wspólfinansowana ze Srodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Lista gmin

Galeria

Jasieniec Iłżecki Górny

We wsi stoi współczesny kościół pw. Najświętszej Marii Panny Różańcowej.

Przy szkole im. II Brygady Armii Ludowej „Świt” znajduje się zniszczona kolumna z napisem „Pomnik »Światowców«”. Przypomina ona o silnych wpływach Armii Ludowej w tym regionie.