Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój
Atrakcje turystyczne ziemi Jana Kochanowskiego

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja wspólfinansowana ze Srodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Lista gmin

Galeria

Gmina Jedlnia-Letnisko

Gmina Jedlnia-Letnisko (do 1954 r. gmina Gzowice) jest gminą wiejską, położoną w południowej części województwa mazowieckiego, w powiecie radomskim na skraju Puszczy Kozienickiej. Od zachodu graniczy z miastem Radom, od północy z gminami Jastrzębia i Pionki, od wschodu z gminą Pionki, od południa z gminą Gózd.

Przez jej teren przebiega droga krajowa Radom – Lublin – Chełm i droga wojewódzka Radom – Kozienice oraz od 1865 r. linia kolejowa Radom – Dęblin. Radom z Jedlnią-Letniskiem (nazwa od 1917 r.) łączy linia autobusowa „J”.

Gminę zamieszkuje 11750 osób. Ma powierzchnię 65,58 km kw., z których 78% stanowią użytki rolne a 13% lasy. Funkcjonuje blisko 900 podmiotów gospodarczych i 1450 gospodarstw rolnych, z których 1/3 nie przekracza 1 ha.

Gmina składa się z 21 sołectw: Aleksandrów, Antoniówka, Cudnów, Dawidów, Proszowice, Gzowice, Gzowice-Folwark, Gzowice-Kolonia, Jedlnia-Letnisko, Lasowice, Maryno, Myśliszewice, Natolin, Piotrowice, Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Sadków, Sadków-Górki, Siczki, Słupica, Wrzosów.

Urząd Gminy w Jedlni Letnisku
ul. Radomska nr 43
26-630 Jedlnia Letnisko
tel. 48 384 84 70 do 75
fax 48 384 84 70 wew. 222
e-mail:sekretariat@jedlnia.pl
www.jedlnia.pl

BAZA NOCLEGOWA
Pod Różami – Hotel, noclegi, agroturystyka
26-630 Jedlnia-Letnisko
Radomska 49
tel.: 501044750
48 322 21 41

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Relaks
26-630 Jedlnia-Letnisko
Nadrzeczna 4
tel.: 48 384 72 08
fax: 48 384 72 08
relaks@relaks.net.pl
http://www.relaks.net.pl

Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Integracji Europejskiej Lasów Państwowych w Jedlni Letnisko
ul. Płużańskiego 30
26-630 Jedlnia Letnisko
tel./fax: 48 322 101, 322 16 00
jedlnia@radom.lasy.gov.pl
www.radom.lasy.gov.pl/jedlnia

BAZA GASTRONOMICZNA
Świdzińska Henryka – Cukiernia
26-630 Jedlnia-Letnisko,
Kalinowa 8
tel.: 48 322 15 13

Wodnik – Restauracja
26-630 Jedlnia-Letnisko
Nadrzeczna 2
tel.: 48 322 19 29