Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój
Atrakcje turystyczne ziemi Jana Kochanowskiego

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja wspólfinansowana ze Srodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Lista gmin

Galeria

Gmina Policzna

„Policzna – prześliczna, Czarnolas – wyżywi nas…”, tak pisał wielki mistrz polskiego renesansu Jan Kochanowski.

Gmina Policzna zajmuje obszar 112,35 km kw. Znajduje się tu 27 sołectw, zamieszkałych przez 6030 osób.

Na terenie gminy funkcjonują trzy szkoły podstawowe i jedno gimnazjum. W zakresie kultury działa Biblioteka Publiczna wraz z filiami, świetlica gminna i klub sportowy GKS „GRYF”.

Gmina ma charakter typowo rolniczy. Podstawę stanowią gospodarstwa indywidualne. Gleby regionu to średniej i niskiej jakości gleby bielicowe i płowe.

Gmina Policzna jest zwodociągowana w 100%. Posiada również dwie oczyszczalnie ścieków w Policznie i Czarnolesie oraz sieć kanalizacyjną w Policznie, Czarnolesie, Wilczowoli i Dąbrowie Las. Sieć gazowa doprowadzona jest do 7 miejscowości. Wielowiekową historię i tradycję regionu poznać można w muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Oprócz tego gmina oferuje do obejrzenia kilka innych zabytków m.in. kościół św. Stefana w Policznie (w którym brał ślub Stefan Żeromski) i kościół św. Trójcy w Gródku, którego najcenniejszym zabytkiem jest późnorenesansowe drewniane epitafium Andrzeja Kochanowskiego, fundatora kościoła.

Część powierzchni gminy na zachód od drogi krajowej 79 została włączona do otuliny Kozienickiego Parku Krajobrazowego. W jej granicach znalazły się cenne pod względem przyrodniczym obiekty m.in. śródleśny staw w Patkowie oraz rezerwat na terenie bagien i torfowisk tzw. Okólny Ług, w którym ochronie podlega żółw błotny. Rezerwat znajduje się we wschodniej części gminy, w większości jest to teren podtopiony.

Wędrówkę po gminie ułatwią dwa piesze szlaki turystyczne i dwa rowerowe.

Urząd Gminy w Policznie
ul. Bolesława Prusa 11
26-720 Policzna
tel. 48 677 00 39
faks 48 677 00 51
sekretariat@policzna.ugm.pl
http://www.policzna.ugm.pl/