Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój
Atrakcje turystyczne ziemi Jana Kochanowskiego

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja wspólfinansowana ze Srodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Lista gmin

Galeria

Gmina Przyłęk

Gmina Przyłęk położona jest na Równinie Radomskiej w powiecie zwoleńskim, na obrzeżach województwa mazowieckiego. Południową granicę gminy wyznaczają rzeki Zwolenka i Wisła. Z północy na południe płynie rzeka Plewka.

Na terenie gminy o powierzchni 130,9 km kw. znajduje się 30 sołectw: Andrzejów, Babin, Baryczka, Grabów nad Wisłą, Helenów, Ignaców, Kulczyn, Krzywda, Lipiny, Lucimia, Łagów, Łaguszów, Ławeczko Nowe, Ławeczko Stare, Mierziączka, Mszadla Dolna, Mszadla Nowa, Mszadla Stara, Okrężnica, Pająków, Przyłęk, Rudki, Stefanów, Szlachecki Las, Wysocin, Wólka Łagowska, Wólka Zamojska, Załazy, Zamość Nowy, Zamość Stary.

Gmina liczy 6540 mieszkańców, z których większość zatrudniona jest w rolnictwie. Użytki rolne stanowią aż 76% obszaru gminy. Głównymi uprawami są zboża, warzywa i owoce (szczególnie truskawki). Kluczowe znaczenie ma hodowla trzody chlewnej i bydła. Pozostały obszar zajmują lasy, łąki, pastwiska i zbiorniki wodne w Borowcu i zalew na rzece Plewce w Baryczce. W Borowcu znajduje się rezerwat chroniący żółwia błotnego – jeden z największych w Europie. Leży on w sąsiedztwie Janowca nad Wisłą, z którego, poprzez przeprawę promową, wiedzie szlak turystyczny do Kazimierza Dolnego.

Takie położenie, czyni gminę atrakcyjną dla inwestorów parających się turystyką i wypoczynkiem.

Urząd Gminy w Przyłęku
26-704 Przyłęk
tel. 48 677 30 16
tel. 48 677 30 17
tel. 48 677 30 19
fax 48 677 30 01
przylek@przylek.pl
http://www.przylek.pl/